Translesen bilong sutim tok long Tok Inglis:

sutim tok

to accuse

  • 1

    to accuse
    to allege
    no ken sutim tok nating, mi no stilim pen bilong yu do not accuse me, I did not steal your pen