Translesen bilong raskol long Tok Inglis:

raskol

criminal

  • 1

    criminal
    planti yangpela long taun i save kamap raskol pinis many youth in town have become criminals
    also stilman
    raskol jem disease-causing germs and viruses