Translesen bilong pundaun long Tok Inglis:

pundaun

fall down

  • 1

    fall down
    haus i klostu pundaun the house is about to fall down
  • 2

    (an airplane) to land
    balus i pundaun long 6 klok the plane lands at 6:00