I gat 2 gutpela translesen bilong plai long Tok Pisin

: plai1plai2

plai1

to fly

 • 1

  to fly
  man i save plai long balus people fly in an aeroplane

I gat 2 gutpela translesen bilong plai long Tok Pisin

: plai1plai2

plai2

a fly

 • 1

  a fly
  ol plai i no isi there are lots of flies
  also lang