Translesen bilong meknais long Tok Inglis:

meknais

to move

(meknois)

  • 1

    to move
    to be shaking
    meknais long agitate
    meknais long bilum bilong bebi gently swing the baby's bilum