Translesen bilong litimapim long Tok Inglis:

litimapim

to lift up something

 • 1

  to lift up something
  to pick up something
  to raise something
 • 2

  to praise something or someone
  litimapim nem bilong ol gutpela sumatin to praise good students
  litimapim nem bilong en to praise it