Translesen bilong hangre long Tok Inglis:

hangre

to be hungry

 • 1

  to be hungry
  mi hangre I am hungry
 • 2

  hunger
  famine
  hangre bai kilim yu you will feel very hungry
  taim bilong hangre famine