Translesen bilong garamut long Tok Inglis:

garamut

a hardwood tree

  • 1

    a hardwood tree
  • 2

    a long slit-gong drum
    man i save paitim garamut a man is beating the drum