Translesen bilong binatang long Tok Inglis:

binatang

bug

 • 1

  bug
  insect
  germ
  virus
  binatang bilong saksak sago grubs
  HIV em liklik binatang i save kamapim sik AIDS HIV is the virus that develops into AIDS